top of page

Det fria ordet

Det fria ordet är en skriftserie som Trolltrumma ger ut i samarbete med Det fria ordets hus i Växjö. Den svenska tryckfrihetsförordningen firade 250-årsjubleum 2016. Det är världens äldsta lag som garanterar friheten att i tryck framföra åsikter, även åsikter som är kritiska mot den styrande makten. År 2014 öppnades Det fria ordets hus på initiativ av Växjö kommun, en verksamhet som har försvar av yttrandefriheten som ett sina huvudsyften.

Att försvara en rättighet som vi länge tagit för given blir allt angelägnare. Även i Europa ser vi hur auktoritära regeringar driver igenom en hårdare styrning av press och etermedier. Vi ser hur författare och journalister trakasseras och fängslas, hur normal journalistisk verksamhet misstänkliggörs. Det sker i hela världen, även i Europa.

Yttrandefriheten är inte en gång för alla given. I skriftserien Det fria ordet publicerar Trolltrumma böcker som på olika sätt tematiserar och försvarar yttrandefriheten.

På Trolltrumma förlag:

bottom of page