top of page

Pär Lagerkvist-samfundet

Pär Lagerkvist-samfundet bildades 1989. Det verkar för att hålla intresset för Lagerkvists liv och diktning vid liv och har sitt säte i Växjö. Där anordnar samfundet offentliga föreläsningar, paneldiskussioner och recitals, och det deltar även i Bok & Biblioteks-mässan i Göteborg. En viktig del av verksamheten är utgivningen av årsskriften, en utgivning som sedan 2016 drivs av Trolltrumma. I årsskriften ingår både essäistiska analyser av författarskapet och texter av Lagerkvist.

På Trolltrumma förlag:

bottom of page