top of page

Ronny Lingstam

RL.jpg

Ronny Lingstam (f. 1949) är verksam som illustratör och grafisk formgivare inom ett flertal områden som handel, veckopress och medicinsk forskning. Ronny trivs i sin tillvaro med en omväxlande och stimulerande yrkesbana, men likväl har han tagit få fiktiva uppdrag och därav fått för lite utlopp för sin fantasi. När tid och möjlighet yppar sig är det helt naturligt att de egna idéerna börjar träda fram – såväl i bild som i text. Att dessutom laborera med de båda medierna tillsammans är förstås ytterligare en utmaning.

På Trolltrumma förlag:

bottom of page