top of page

Fenomenet Gezi

Fenomenet Gezi är skriven av Erol Özkoray tillsammans med hustrun Nurten Özkoray. Den handlar om en bred rörelse för demokratin i Turkiet. Boken resulterade i att Erol Özkoray dömdes till fängelse för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan.

Erol Özkoray var fristadsförfattare i Växjö under 2015-2017. Fristadsprogrammet samordnas inom organisationen ICORN, International Cities Of Refuge Network. Han kommer ursprungligen från Turkiet där han verkat som journalist i många år. Numera bor han i Paris.

Under våren och sommaren 2013 samlades hundratusentals turkar på Gezitorget i Istanbul i en reaktion mot Recep Tayyip Erdoğans regering och dess alltmer islamistiska och auktoritära regim. I Fenomenet Gezi tecknar Erol Özkoray en bild av ett polariserat samhälle, där demokrati- och sekulariseringsprocesser, liksom frågan om EU-medlemskap, motarbetas av centralmakten. Tack vare sina erfarenheter som journalist och statsvetare bidrar Özkoray i och med Fenomenet Gezi med en värdefull redogörelse för ett avgörande skede i Turkiets moderna historia.

Första delen i serien Det fria ordet.

"En inre dynamik vore en mardröm för den politiska lögnen. Ingen lögn håller den dag folket reser sig. Inför de breda massorna kommer alla lögner att utplånas. Ingen lögn kan stå emot en tsunami från folket. Den tid som står till buds är endast fram till nästa val. Människor räknar dagarna till detta. Liksom de gjorde under fenomenet Gezis dagar."

bottom of page