top of page

F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald (1896-1940) var en banbrytare inom den amerikanska litteraturen, och är en del av en litterär världskanon. Hans berömmelse vilar i hög grad på romanen Den store Gatsby (1925), det bitterljuva lustmordet på den amerikanska drömmen. Hans säregna stil genomsyrar dock hans övriga fyra romaner och ett stort antal noveller.

På Trolltrumma förlag:

bottom of page