top of page

Michel Delville & Elisabeth Waltregny

Elisabeth Waltregny har examen i moderna språk och litteratur, samt fotografi vid universitetet i Liège, Belgien.

 

En plötslig ingivelse väckte hennes vilja att undersöka det vakna sinnet och registrera dess tendenser. Hennes fotografiska konst inspireras av den surrealistiska rörelsens sinnesstämning såväl som av Lewis Carrolls fantasieggande verk och Harry Callahans visioner.

 

Michel Delville är en författare, lärare och musiker född i Liège, Belgien. Han har diktat ett flertal poesisamlingar och skrivit flera kritiska studier, inklusive The American Prose Poem, Eating The Avant-Garde respektive Crossroads Poetics.

På Trolltrumma förlag:

bottom of page