top of page

Allt som händer när ingenting händer

alltsomhander_omslag.jpg

"I denna rika, eftertänksamma bok kretsar de många texterna kring frågan: Hur kan en kontemplativ livshållning bidra till aktiv handling för en mer hållbar värld?

 

Christer Petersson formulerar sig med en stark närvarokänsla; sinnligt och sakligt, med både detaljskärpa och överblick. Elegant flyttar han läsaren runt i tid och rum. Här möter vi Aristoteles och Ekelöf, Thoreau och Tranströmer, och många andra. Svalorna får sin egen essä liksom sambanden mellan naturupplevelse och mental hälsa.

 

Författaren känner stark frustration och oro inför mycket i dagens värld: Övertron på tekniken, höghastighetskulturen, klimatkrisen. Och den ”rationella” föreställningen att det enda som är verkligt och har värde är det som kan mätas och vägas. Men mitt i sin oro och pessimism ser och förmedlar han ljus och tröst: fåglarna, sammanhangen, landskapsrummen, poesin. Det här är en bok att stilla begrunda. Och ofta återkomma till."

 

Stefan Edman, författare

bottom of page