top of page

Allt som händer när ingenting händer

"är en djupt personlig bok där den till synes begränsade upplevelsen av myror under ett blad tar plats jämsides med filosofer, poeter och frågor kring hur vi kan nå en hållbarare värld."

Tore Sjöqvist, Växjöbladet

"Vid en läsning av Christer Peterssons bok är det tydligt att han är en mycket god iakttagare av små händelser i naturen. Han beskriver hägerns blick i Lövsjön och hur isen lägger sig en kall höstnatt."

Jan Bärtås, Smålandsposten

"En fråga som ställs i boken är vad som egentligen är viktigt. Vart bör vi rikta vårt fokus? På det massiva nyhetsflödet som dagligen översköljer oss eller kanske på något helt annat? Christer stället exempelvis nyheten om en brittisk premiärministers avgång mot upptäckten av blåmesens rörelser uppe i trädet."

David Färdigh, Magasinet

"Mellan pärmarna ryms både belästa essäer – tänk filosofiska rummet fast vid en småländsk skogssjö – och naturbetraktelser fångade i stunden."

Mats Ottosson, Naturmorgon

"Christer har i decennier fört dagbok över fågelpopulationerna i sin omgivning. Han har observerat såväl uppgångar som nedgångar i antal. Sina första naturimpulser fick han i fyraårsåldern av “farbror Hjalmar” som bodde på nedervåningen i hans barndoms hus i Sävsjö. Därifrån utvecklades intresset för natur och kultur och i tonåren växte det närmast poetiska observerandet av fåglar och natur ännu mera i kontakt med en speciell bok:

 

–Jag fick den svenska översättningen av Walden i min hand av bokhandlaren i min hemstad Sävsjö sommaren 1966. Jag var då 18 år och fältbiolog med stark dragning till ensamlivet i naturen."

Jan-Åke Alvarsson, Vår fågelvärld 4/2023

bottom of page