top of page

Allt som händer när ingenting händer

"är en djupt personlig bok där den till synes begränsade upplevelsen av myror under ett blad tar plats jämsides med filosofer, poeter och frågor kring hur vi kan nå en hållbarare värld."

Tore Sjöqvist, Växjöbladet

"En fråga som ställs i boken är vad som egentligen är viktigt. Vart bör vi rikta vårt fokus? På det massiva nyhetsflödet som dagligen översköljer oss eller kanske på något helt annat? Christer stället exempelvis nyheten om en brittisk premiärministers avgång mot upptäckten av blåmesens rörelser uppe i trädet."

David Färdigh, Magasinet

"Vid en läsning av Christer Peterssons bok är det tydligt att han är en mycket god iakttagare av små händelser i naturen. Han beskriver hägerns blick i Lövsjön och hur isen lägger sig en kall höstnatt."

Jan Bärtås, Smålandsposten

"Mellan pärmarna ryms både belästa essäer – tänk filosofiska rummet fast vid en småländsk skogssjö – och naturbetraktelser fångade i stunden."

Mats Ottosson, Naturmorgon

bottom of page