top of page

Den kämpande humanisten

PL2021_omslag_liten.jpg

Det är många saker som Pär Lagerkvist säger att han inte är men som hans läsare vill tillskriva honom. Han är inte kristen, säger han, men präglas starkt av de bibliska berättelserna och den poetiska stilen. Landskap, personer och särskilt hans frågeställningar om Gud/gud, livet, döden och evigheten är utpräglat bibliska teman, men inte enbart. De är också allmänmänskliga frågeställningar för varje sökare och tvivlare. Hans referensramar är sammanflätade med de bibliska. Trots alla frågor och tvivel om de yttersta tingen kunde han vara kompromisslös med sin politiska ideologi då han försvarade den enskildes frihet och ansvar. I detta var han en kämpande humanist, ett begrepp han själv myntade i Den knutna näven (1934) och som fick bli titeln på denna bok.

 

Susanne Wigorts Yngvesson

bottom of page