top of page

Vakrum

vakrum_omslag.jpg

Poesi av Andreas Holmström.

Vakrum. En vaka över någon. Att befinna sig i en vak. Det är omöjligt att undvika rummet.  

 

”Uttrycket särpräglat gentemot det mesta som utkommer hos de stora och de mindre kvalitetsförlagen. En polyfon lyrisk massa av liv och död och mycket däremellan. En frisk hänryckande respektlöshet gentemot vad poesi förväntas vara.” – Kristofer Flensmarck

 

”En najs ömsinthet. Och sorg. Och känslighet.” – Peter Törnqvist 

bottom of page