top of page

Sorgernas ängd

Sorgernas ängd är en mytisk plats i Vergilius Aeneiden, där människor som i kärlekssorg fallit offer för sin egen hand är dömda till evig sorg. I denna essäistiska film bildar platsen en metaforisk fond för en diskussion kring det vi alla har gemensamt: döden. Men paradoxalt nog handlar det nog mer om livet, det ena förutsätter ju det andra.

DV/16mm, essäfilm, 33 min, 2004
Regi, foto, manus, redigering: Niklas Salmose
Produktion: Trolltrumma

bottom of page