top of page

Skev stad

”124 foton som visar upp en annorlunda sida av Växjö. Det kan man man ta del av i boken Skev stad där konstnären Åskar Lilja visar upp Växjös kvalitéer i fascinerande detaljer bortom de nybyggda, skrytsamma höghusen.”

David Färdigh, Magazinet

”En av de saker som gör Åskar Lilja speciell är att han ser saker som de flesta av oss tenderar att missa. Vi kan vår stad, ser förändringar och har åsikter om nya hus, planteringar, uteserveringar eller bostadsområden, men de flesta av oss ser inte det Åskar ser. I Åskars ögon förvandlas det alldagliga till något annat och mer.”

Per Dannefjord, postpunkare

bottom of page