top of page

Porträtt: Essäer om diktare och musiker

Porträtt innehåller essäer om författare, sånglyriker och musiker. Bland de porträtterade märks Leonard Cohen, Townes Van Zandt, Kirsty MacColl, Miles Davis, Povel Ramel, Megan Abbott och de brittiska författarna Jackie Kay, Stephen Foster och Candia McWilliam. Författaren och översättaren Per Planhammar har skrivit förord.

”Mig veterligen har ingen samtida svensk skribent en sådan inblick i amerikana, vare sig det handlar om brokig beat-generation, countryns och jazzens rötter och utveckling eller Leonard Cohens Hydra-doftande historia. Möjligen finns någon, men de har i så fall aldrig uttryckt det lika innerligt och törstande som Magnus Eriksson.” (Per Planhammar i förordet)

bottom of page