top of page

När en trollkarl dör

Sara växer upp med en pappa som är magiskt underbar och samtidigt opålitlig, en trollkarl. Genom sitt trollspö strör han fantasifulla berättelser över henne, men med samma trollspö kan han också trolla bort all trygghet. Då lever Sara i ett fasans landskap. Hon kan söka skydd hos vuxna utanför familjen, på så sätt överlever hon trots de allvarliga skador hon åsamkas. Som vuxen lever hon ett dubbelliv: på ytan en duktig läkare och på insidan med ett kaos som brakar loss när patienter väcker minnen hos henne eller när hon närmar sig en kärleksfull man.

Anna Åhman har arbetat som barn- och ungdomspsykiater. I boken När en trollkarl dör visar hon en förståelse för barnets utsatthet i en missbruksfamilj och dess konsekvenser i vuxen ålder. Den är en blandning av erfarenheter från möten med patienter och en uppdiktad historia. Där finns även stråk av författarens egen erfarenhet av att ha vuxit upp med en trollkarl.

bottom of page