top of page

kånkalång

Nu är den här! Boken som ingen talar om (eftersom den varit så hemlig): kånkalång. Antologin som tar ett samlat, tvärgeologiskt grepp på den s.k. samtiden, m.fl. rum. Skriven av ett knippe av våra mest underli... bara skribenter. Ytterst begränsad upplaga. Beställ den genast! Betala nu, och få den efter midsommar (eller tvärtom, om du hellre vill det).

bottom of page