Oemotståndligt erbjudande!

DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV

OBS Oemotståndligt specialerbjudande!

Eftersom även den femte upplagan av kånkis nu i rask takt smälter bort som en aprilsol i isen finner vi oss på förekommen anledning osv. nödgade att vidta så kallade åtgärder. Nämligen att av de få kvarvarande exemplaren försälja tio (10) specialsignerade & numrerade ena ‒ vart och ett med unikt stuk i utförandet.

Den enda av antologins författare som vi har fått tag på är Benk Dänlund, men han har, efter viss betänketid, förklarat sej villig att signera alla tio.

Pris: 499 spänn per styck.

Det är rätt dyrt, men samtidigt förhållandevis billigt.

DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV DRAJV