En kvinnas synd

"Det här är en bok som med sitt starka och händelserika innehåll på få sidor skulle kunna användas i skolor som diskussionsunderlag, men också inom kvinnorätts- och jämställdhetsorganisationer.[...] översättaren Tetz Rooke har gjort ett gott arbete med att kongenialt med författarens känsloengagemang översätta romanen till svenska."

Ella Styf, Kronobergaren

Rubrik 3

Rubrik 1

Rubrik 1

070-811 05 19

Pär Lagerkvists väg 12F 
35243 Växjö

© 2018 by Emma Palm created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon