top of page

En kvinnas synd

"Det här är en bok som med sitt starka och händelserika innehåll på få sidor skulle kunna användas i skolor som diskussionsunderlag, men också inom kvinnorätts- och jämställdhetsorganisationer.[...] översättaren Tetz Rooke har gjort ett gott arbete med att kongenialt med författarens känsloengagemang översätta romanen till svenska."

Ella Styf, Kronobergaren

Rubrik 3

Rubrik 1

Rubrik 1

bottom of page