top of page

Med fingret vidrör du orden:
En antologi samtida grekisk lyrik

Av Vasilis Papageorgiou

Översättning av Michael Economou och Vasilis Papageorgiou

grekisklyrik.jpg

"[…] i antologin upplever vi en rikt varierande verklighet som återges med hjälp av skilda poetiska bildspråk, ämnen och avsikter. För några av poeterna är det metaforer och associativa och surrealistiska övergångar som avgör hur diktens värld ska skildras. För ytterligare andra skapas denna värld av kärnfulla och sakliga iakttagelser. Och för de övriga är den konkreta kontexten och den paraboliska akribin diktens mest kännetecknande drag. […] när det gäller själva språkets landskap har detta i nästan alla dikter en tät och slagkraftig textur, ibland igenvuxen, ibland komprimerad, men paradoxalt nog även svävande och luftig. [Michael Economou och Vasilis Papageorgiou (båda författare, essäister med många böcker bakom sig)] ”har genom åren översatt många dikter av olika diktare, och deras samarbete har uppnått ett naturligt sätt att närma sig det paradoxala, annorlunda och lyriskt svåråtkomliga, att lika lyhört och njutbart som familjärt och direkt finna rätt ton och stämning."

Ur Vasilis Papageorgious Efterord

"tolkat samtida poeter från Grekland till flytande poetisk svenska. Det är finkänsligt. Ifigenia Duomi, [...] blev min grekiska favoritpoet" 

- Bengt Eriksson, Ystads Allehanda

bottom of page