top of page

Den levande Stagnelius: Uppsatser och hyllningar till 200-årsminnet av skaldens dödsdag den 3 april 1823

Stagnelius.jpg

Till minnet av Erik Johan Stagnelius 1793–1823.

 

År 1993 var det Stagneliusår i Sverige. Då firades tvåhundraårsdagen av skalden Erik Johan Stagnelius’ födelse. År 2023 har det blivit dags att uppmärksamma skaldens dödsdag, den 3 april. Tiden för ett frånfälle firar man inte, det minns man. Därav denna minnesskrift som Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner ger ut och som har fått namnet Den levande Stagnelius. Mellan de arton ”moderna” bidragen har fogats in en handfull hyllningsdikter från ett svunnet 1800-tal, ett århundrade då beundran för skalden tog sig mycket handfasta och ibland ganska naiva uttryck.

Genom åren har mottagandet av Erik Johan Stagnelius’ verk successivt ändrat karaktär, men han läses, citeras, spelas och sjungs, och lämnar avtryck även inom bildkonsten. Några av hans formuleringar har fått sådan hemortsrätt i det svenska språket att många inte längre vet varifrån de kommer. Erik Johan Stagnelius är en skald som kommer att läsas och citeras så länge det svenska språket lever.

Bidrag av bl.a. Niklas Rådström, Helga Krook, Anders Olsson, Jila Mossaed, Wille Craaford m.fl.

Redigerad av Anders Marell & Niklas Rådström. Formgivare Daniel Andrén. 

 

bottom of page