top of page
apropå Eric m.

”Föreliggande antologi är en guldgruva för den som vill bekanta sig med regissörens filmkonst. Här ryms filmvetenskapliga analyser av välkända forskare, korta personliga texter skrivna av medarbetare till Nilsson och av författare som låtit sig inspireras av hans verk samt ett par intervjuer med regissören själv. [...] Sammantaget ger antologin en mångsidig och initierad bild av en av svensk films stora dokumentärregissörer.” 


– ”Apropå Eric M.” recenserad av BTJ och lektören Olof Eliasson. I BTJ-häftet nr 17, 2019.

”Rebecka Kärdes fem favoriter vecka 30: 2. Apropå Eric M.”

Rebecka Kärde i Dagens Nyheter, 2019-07-28

”För alla som redan fascinerats av – eller ser fram emot att upptäcka – svensk films kanske främsta särling utgör Apropå Eric M. en oundgänglig reskamrat.”


– Johannes Hagman i FLM, Sommarnumret 2019.

”Roligast har man emellertid under läsningen av de två intervjuerna med Eric M. Nilsson själv. I den första, ’Andas i alexandriner’, får man en nyckel till hans eviga sökande efter att förstå världen och hur man kan gå vilse i de språkliga och bildliga representationernas labyrinter.”

– Michael Tapper i Respons 4/2019.

 

 

bottom of page