top of page

Apropå Eric M.

En antologi om Eric M. Nilssons filmer

EricMNilsson_omslag_liten.jpg

Apropå Eric M. är en monografi över Eric M. Nilssons mångfacetterade filmoeuvre, sett från flera håll och genom diverse temperament. Efter filmskolan i Paris via anställningen på SVT:s dokumentärfilmsavdelning har Eric M. Nilsson till dags dato skapat över etthundra filmer, varav många säregna verk. Under sex decennier, länge med minst en film varje år – och still going strong – har hans filmer färglagt det gråa skeppet som kallas Sveriges Television. Klara och självlysande filmer i en blek värld som vi genom denna essäsamling vill lyfta fram. Här får skribenternas egna tankar, känslor och associationer fritt spelrum genom ett fritt forskande, och skapar tillsammans ett standardverk om en av Sveriges största, och alltför negligerade filmkonstnärer.

Apropå Eric M. är en öppen och omfångsrik essäsamling där texterna speglar skribenternas skilda intresseområden och utgångspunkter. Den innehåller ett tjugotal texter både från det akademiska och det journalistiska skrået, till författare och flera medarbetare till Nilsson. Även Eric M. själv medverkar i en ny intervju i denna bok, vars ambition är att bli ett standardverk. Ett standardverk med tydliga ingångar för den oinvigde, med en fullständig filmografi och tankeväckande bildmaterial, med tanke att väcka intresse för Eric M. Nilssons filmer. Men också ett standardverk för den invigde där de egna tankarna och föreställningarna förhoppningsvis, utmanas. Ett standardverk om en filmare lika intellektuellt utmanande som en Ingmar Bergman, lika estetiskt durkdriven som en Roy Andersson, men bara med samma särart som sig själv.

 

bottom of page